Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy aplikacji webowej SocMind, funkcjonującej pod adresem URL: https://socmind.pl/
 2. Operatorem Aplikacji oraz Administratorem danych osobowych jest Imię Nazwisko, adres@email.com.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: admin@example.com.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie podczas korzystania z aplikacji.
 5. Aplikacja wykorzystuje wszystkie wprowadzone dane wyłącznie w celach badawczych.
 6. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uczestnikach badania w następujący sposób:
  1. Poprzez wypełnianie testów oraz formularzy w Aplikacji
  2. Poprzez przesyłanie wiadomości tekstowych przy użyciu ogólnodostępnego czatu
  3. Poprzez przechowywanie informacji o urządzeniu końcowym użytkownika w plikach sesji po stronie serwera Aplikacji
  4. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych uczestników badania plików cookies (tzw. „ciasteczka”)

2. Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 2. Na wypadek nieautoryzowanego dostępu do konta założonego w Aplikacji przez uczestnika badania, dane osobowe uczestnika nie są widoczne w żadnym miejscu aplikacji. Dzięki temu nawet w przypadku przechwycenia sesji lub kodu dostępu przez niepowołane osoby wyciek danych jest niemożliwy. Nie dotyczy to wiadomości przesyłanych na ogólnodostępnym czacie, które widoczne są dla wszystkich uczestników badania. Stosowna informacja jest wyświetlana każdemu użytkownikowi chcącemu dołączyć do czatu.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Aplikacja jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerze Hosting Provider address

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Operator w żadnym przypadku nie przekaże Twoich danych osobowych osobom trzecim. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i będą analizowane tylko zbiorowo.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż będzie tego wymagać działalność badawcza.
 3. W każdym czasie przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • oraz ograniczenia / zakończenia przetwarzania.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne w celu korzystania z Aplikacji.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich.

5. Informacje w formularzach

 1. Aplikacja zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Aplikacja może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, dane o przeglądarce).

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w aplikacji mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania aplikacją.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator nie stosuje wewnątrz aplikacji technik marketingowych.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Aplikacja korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (z ang. tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Aplikacji.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celach optymalizacji działania Aplikacji wobec użytkownika (np. ukrywanie powiadomień, zapisywanie preferencji).
 5. W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies chyba, że wcześniej zostaną ręcznie usunięte przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Aplikacji mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie istniejących plików cookies w dowolnym momencie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Aplikacji.

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tej lub innych stron internetowych.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: